Pestprotocol

Pesten is een probleem dat zich niet gemakkelijk laat oplossen.

Pesten speelt zich vaak in het verborgene af en dat alleen al maakt het moeilijk om er grip op te krijgen. Als school richten wij ons vooral op pestgedrag dat plaatsvindt op school, wat zijn weerslag heeft op het functioneren van de kinderen. Pesten is helaas niet volledig te voorkomen, maar door de inzet van de sociaal-emotionele methode Kanjertraining leren wij de kinderen op een goede manier met elkaar om te gaan, vertrouwen te hebben in elkaar en bieden we duidelijke, schoolbrede strategieën om problemen op te lossen. Hierdoor ontstaat er een cultuur van vertrouwen en zal pesten niet snel meer voor komen.

Download hier het pestprotocol.