Pestprotocol

Pesten is niet een probleem dat zich gemakkelijk laat oplossen.

Pesten speelt zich vaak in het verborgene af en dat alleen al maakt het moeilijk om er grip op te krijgen. Als school richten wij ons op pestgedrag dat op school en dat zijn weerslag heeft op het functioneren van de kinderen. Naast het overdragen van kennis en vaardigheden is het een taak van de leerkracht het doen en laten van kinderen in goede banen te
leiden.

Het pestprotocol is te bekijken en te downloaden als PDF document:

 

Download hier het pestprotocol.