Schooltijden en Vakanties

Schooltijden

‘s ochtends 08.30 uur tot 12.00 uur
‘s middags 13.00 uur tot 15.00 uur
‘s woensdags en vrijdags 08.30 uur tot 12.30 uur
Alle groepen hebben op vrijdagmiddag geen school.

Groep 3 & 4 hebben van 10.00 tot 10.15 uur pauze.
Groepen 5 t/m 8 hebben van 10.15 tot 10.30 uur pauze.

Vakantierooster 2018-2019

Vakanties Periode
herfstvakantie 21-10 t/m 25-10
kerstvakantie 23-12 t/m 03-01
voorjaarsvakantie 24-02 t/m 01-03
goede vrijdag & Pasen 10-04 t/m 13-04
meivakantie 27-04 t/m 08-05
Hemelvaart 21-05 t/m 22-05
studiedag BasisBuren 29-05
Pinksteren 01-06
zomervakantie 18-07 t/m 30-08

Extra studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn:
maandag 28-10-2019,
woensdag 19-2-2020
maandag 29-6-2020

Dagen waarop we een continurooster houden, waarbij dus alle leerlingen op school eten en om 14.15 uur vrij zijn:
do 5/12 (sint),
19/12 (kerst),
do 9/4 (paasviering),
do 16/7 (laatste schooldag)
Verdere bijzonderheden/activiteitenplanning vindt u op de jaarkalender 2019-2020.

Voor een verzoek voor extra schoolverlof kunt u dit formulier downloaden, printen, invullen en inleveren bij de directie.

Zoeken

Facebook