Schoolgids

Deze gids staat vol informatie over onze school. U vindt hierin veel gegevens die het hele jaar door van belang zijn. Wij hopen dat de schoolgids u veel duidelijkheid geeft over alle belangrijke informatie van onze school.

Via de ‘nieuwsbrief’, die 1x per maand verschijnt, zal het team in de loop van dit schooljaar nog allerlei aanvullende zaken onder uw aandacht brengen.
Ook informatie van de medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR) kunt u hierin vinden.

De Schoolgids is te bekijken en te downloaden als PDF document:

 

Download hier de schoolgids