Schoolgids

Deze gids staat vol informatie over onze school. U vindt hierin veel gegevens die het hele jaar door van belang zijn. Wij hopen dat de schoolgids u veel duidelijkheid geeft over alle belangrijke informatie van onze school.

Via de ‘nieuwsbrief’, die 1x per maand verschijnt, zal het team in de loop van dit schooljaar nog allerlei aanvullende zaken onder uw aandacht brengen.
Ook informatie van de medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR) kunt u hierin vinden.

Deze schoolgids wordt elk jaar uitgegeven.

De Schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 is te bekijken en te downloaden als  PDF document:

Schoolgids Sterappel 2018-2019

Zoeken

Facebook