Schoolgids

Deze gids staat vol informatie over onze school. U vindt hierin veel gegevens die het hele jaar door van belang zijn. Wij hopen dat de schoolgids u veel duidelijkheid geeft over alle belangrijke zaken van onze school.

Via de nieuwsbrief, die één keer per maand verschijnt, zal het team in de loop van dit schooljaar nog allerlei aanvullende zaken onder uw aandacht brengen.
Ook informatie van de medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR) kunt u hierin vinden.

Download hier de schoolgids.