Coöperatief leren

Coöperatief Leren op De Sterappel

Omdat wij samenwerking belangrijk vinden en wij ervan overtuigd zijn dat mensen en leerlingen samen meer leren dan alleen, gebruiken wij in ons onderwijs coöperatieve structuren. Deze vorm van leren, ook wel coöperatief leren genoemd, is een onderwijsaanpak waarbij we leerlingen activeren en motiveren door ze te laten samenwerken op een gestructureerde manier. Als leerlingen leren in een veilige omgeving, gemotiveerd en actief dan doen zij veel kennis, inzicht en vaardigheden op, waar ze in hun latere leven profijt van hebben.
We organiseren speciale activiteiten die de onderlinge relatie op een persoonlijker niveau brengen en daardoor is de slaagkans van samenwerking erg hoog en komt een ieder aan bod. Dat verhoogt het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar. Verder leren leerlingen beter als zij actief bezig zijn, hierdoor ontstaat betrokkenheid en motivatie.
We gaan hierbij uit van de basis van GIPS, een structuur die staat voor:
Gelijke deelname
Individuele aanspreekbaarheid
Positieve wederzijdse afhankelijkheid
Simultane actie
We leren alle leerlingen te werken met verschillende coöperatieve werkvormen, die we toepassen bij verschillende vakken, zoals rekenen, begrijpend lezen en taal.

Zoeken

Facebook