Adressen en telefoonnummers

Bestuursbureau

BasisBuren
Stichting Openbaar Onderwijs Buren
Directeur-bestuurder Mw. Krista van Vreeswijk

De Wetering 3, 4041 VZ  Maurik
Tel. 0344-691177

e-mail info.@basisburen.nl
website http://www.basisburen.nl

 

School
OBS De Sterappel
Schoolstraat 2
4033 GK  Lienden
Tel: 0344-604022

e-mail: info.obsdesterappel@basisburen.nl
website: http://www.obsdesterappel.nl

 

Inspectie van het onderwijs
Vragen over onderwijs
Tel. 0800 8051 (gratis)

e-mail info@owinsp.nl
website http://www.onderwijsinspectie.nl

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs tel. 0900-1113111 (lokaal tarief)

 

GGD Vestiging Rivierenland

Te bereiken via telefoon nummer 088-1447300 (iedere werkdag van 9.00 tot 16.00 uur) of middels planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl