Medezeggenschapsraad (MR)

 

MR oudergeleding:

  • Marieke van Ommeren (voorzitter)
  • Saskia Dubelaar
  • Bert van de Grift

MR-leerkrachtgeleding:

  • Esther Zaaijer
  • Robin den Daas

Wij nodigen jullie allen uit om zelf ook actief te zijn en ons als MR te raadplegen. Dit kan per e-mail: mr.desterappel@basisburen.nl of spreek ons in persoon aan. Bij vragen, opmerkingen of suggesties horen wij het graag!

Even voorstellen:

Mijn naam is Esther Zaaijer. Ik ben een van de leerkrachten van groep 1/2. Deze klas draai ik op maandag, dinsdag en woensdag. De andere dagen is mijn collega Margreet er. Ik werk nu 13 jaar voor de stichting BasisBuren, waarvan 11 jaar op de Sterappel. Omdat ik de afgelopen jaren bij de kleuters heb gewerkt ken ik bijna alle kinderen. Dat is iets heel moois. Je bent daardoor persoonlijk betrokken en ik vind het altijd leuk om te weten hoe alle kinderen het verder in de school doen. Ik ben getrouwd met Henk Zaaijer en samen hebben we een vrolijke en gezellige zoon Stijn. Ik hou van reizen en verschillende culturen leren kennen. Vooral het leren begroeten en bedanken in andere talen vind ik een belangrijk aspect van mijn reizen. Zo kom je dichter bij de mensen en wordt het vaak gezellig. In mijn lessen neem ik ook regelmatig ideeën, verhalen en foto’s mee. Zo kun je een les heel tastbaar maken. Drie jaar geleden was ik onderdeel van de GMR, de overkoepelende MR van de stichting. Hier heb ik nagedacht over krimp in de regio en ook hoe wij als stichting het onderwijs in de toekomst willen vormgeven. De daar verworven informatie gebruik ik nu in kleinere schaal binnen onze eigen school, waar ik nu 2 jaar aan de MR deelneem. We denken na over kleine zaken zoals fruitdagen, jaarkalender, maar belangrijker nog: hoe loopt het in de school? Kunnen we ergens helpen of moeten we de schoolleiding scherp houden? Zijn ouders, kinderen en personeel tevreden en hoe kunnen wij er als MR aan bijdragen dat iedereen tevreden is en blijft? Ik vind het dan ook belangrijk om als MR transparant en toegankelijk te zijn voor de ouders van school.

Mijn naam is Robin den Daas. Ik ben de leerkracht van groep 7 en ben in 2018 komen werken op de Sterappel. Ik heb veel ervaring in de bovenbouw, vooral groep 7, maar ik heb ook drie kwart jaar een kleutergroep gehad. Naast leerkracht ben ik ICT-coördinator en MR-lid. Als MR-lid vind ik het belangrijk om met ouders te sparren over de zaken die spelen in de school en bij het bestuur. Ik ben erg benieuwd naar hun kijk op die zaken en wat zij missen in de school of verbeterd willen hebben. Dit geeft mij weer een nieuw perspectief om aan de slag te gaan in de school en samen te werken met de schoolleiding om de school te kunnen verbeteren.