MedezeggenschapsRaad (MR)

 

MR oudergeleding:

  • Vincent Neeter (voorzitter)
  • Monique van Os
  • MR-leerkrachtgeleding: Esther Zaaijer en Robin den Daas

 

 

Even voorstellen:

Mijn naam is Vincent Neeter en sinds het schooljaar 2019-2020 ben ik toegetreden tot de Medezeggenschapsraad (MR) van OBS De Sterappel. Binnen de MR mag ik de rol van voorzitter op mij nemen, binnen het mooie team dat De Sterappel vertegenwoordigt. Naast een geweldige baan in de infra mag ik mijzelf gelukkig prijzen want ik word thuis ook ‘papa’ genoemd. Samen met mijn vrouw Cindy hebben wij twee ongekend leuke en (heel vaak) lieve meiden die wij samen opvoeden. Esmée zit inmiddels in groep 2 en Amber komt eind november in groep 1. Dit is ook gelijk mijn binding om actief te zijn met én bij  De Sterappel. Ik wil graag betrokken zijn bij beleidsafwegingen, gehoord worden, input leveren en kwaliteit borgen want hetgeen de school uitdraagt raakt niet alleen onze meiden, maar al onze kinderen. Ik nodig jullie allen uit om zelf ook actief te zijn en ons als MR te raadplegen. Dit kan per e-mail: mrobsdesterappel@gmail.com of spreek ons in persoon aan. Bij vragen, opmerkingen of suggesties horen wij het graag!

Mijn naam is Monique van Os. Ik ben getrouwd met Cor en moeder van Niek (groep 6) en Tom (groep 2). Sinds begin van het schooljaar 2019-2020 ben ik MR-lid. Als ouder ervaar ik elke dag hoe belangrijk het is dat kinderen met plezier en enthousiasme naar school gaan. Belangrijk aan een school vind ik dat er kwalitatief goed en passend onderwijs gegeven wordt en alle mogelijkheden om goed te kunnen ontwikkelen aanwezig zijn. Maar ook dat kinderen zich er veilig en prettig voelen. Onze kinderen brengen veel van hun tijd op school door en deze ervaringen zijn van grote waarde voor hun verdere toekomst. Namens alle ouders wil ik graag actief een bijdrage leveren aan een goede school voor zowel de kinderen, ouders en de leerkrachten. Zijn er zaken die jij graag besproken wilt zien in de MR, laat het mij gerust weten!

Mijn naam is Esther Zaaijer. Ik ben een van de leerkrachten van groep 1/2. Deze klas draai ik op maandag, dinsdag en woensdag. De andere dagen is mijn collega Margreet er. Ik werk nu 12 jaar voor de stichting BasisBuren, waarvan 11 jaar op de Sterappel. Omdat ik de afgelopen jaren bij de kleuters heb gewerkt ken ik bijna alle kinderen. Dat is iets heel moois. Je bent daardoor persoonlijk betrokken en ik vind het altijd leuk om te weten hoe alle kinderen het verder in de school doen. Ik ben getrouwd met Henk Zaaijer en samen hebben we een vrolijke en gezellige zoon Stijn. Ik hou van reizen en verschillende culturen leren kennen. Vooral het leren begroeten en bedanken in andere talen vind ik een belangrijk aspect van mijn reizen. Zo kom je dichter bij de mensen en wordt het vaak gezellig. In mijn lessen neem ik ook regelmatig ideeën, verhalen en foto’s mee. Zo kun je een les heel tastbaar maken. Drie jaar geleden was ik onderdeel van de GMR, de overkoepelende MR van de stichting. Hier heb ik nagedacht over krimp in de regio en ook hoe wij als stichting het onderwijs in de toekomst willen vormgeven. De daar verworven informatie gebruik ik nu in kleinere schaal binnen onze eigen school, waar ik nu 2 jaar aan de MR deelneem. We denken na over kleine zaken zoals fruitdagen, jaarkalender, maar belangrijker nog: hoe loopt het in de school? Kunnen we ergens helpen of moeten we de schoolleiding scherp houden?            Zijn ouders, kinderen en personeel tevreden en hoe kunnen wij er als MR aan bijdragen dat iedereen tevreden is en blijft? Ik vind het dan ook belangrijk om als MR transparant en toegankelijk te zijn voor de ouders van school.

Mijn naam is Robin den Daas. Ik ben de leerkracht van groep 6/7 en ben in 2018 komen werken op de Sterappel. Ik heb veel ervaring in de bovenbouw, vooral groep 7, maar ik heb ook drie kwart jaar een kleutergroep gehad. Naast leerkracht ben ik ICT-coördinator en MR-lid. Als MR-lid vind ik het belangrijk om met ouders te sparren over de zaken die spelen in de school en bij het bestuur. Ik ben erg benieuwd naar hun kijk op die zaken en wat zij missen in de school of verbeterd willen hebben. Dit geeft mij weer een nieuw perspectief om aan de slag te gaan in de school en samen te werken met de schoolleiding om de school te kunnen verbeteren.