Groep 1/2

We zijn dit schooljaar gestart met 2 kleutergroepen.

In groep 1/2a werkt juf Esther op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag staat juf Margreet voor deze groep. In groep 1/2b werkt juf Ellen de hele week. Juf Sabrina gaat samen met juf Ellen deze groep draaien als zij weer volledig hersteld is.

Onze kleuters hebben een eigen ingang aan het kleuterplein. Om 08.20 uur gaat de deur open en mag uw kind naar binnen. Er staat een juf op het plein om de kinderen op te vangen. Bij de klas en in de gang staat de eigen juf. De kinderen mogen bij binnenkomst zelf hun spullen in de kluisjes doen en het eten en drinken in de juiste bakken zetten. 

De kinderen beginnen de dag met zelfstandig werken aan de tafels. De juf heeft dan tijd voor de kleine kring. Tijdens deze kleine kring krijgen de kinderen extra verrijking, pre-teaching of andere extra aandacht. Elke week heeft uw kind 2 tot 3 verplichte opdrachten, daarnaast mogen ze ook kiezen voor andere activiteiten die op het planbord hangen.

Na het zelfstandig werken gaan de kinderen in de kring. Hierbij doen wij allerlei activiteiten variërende van taal, rekenen, muziek, kennis maken met letters en cijfers, vertellen, sociale ontwikkeling en nog meer. Hiervoor gebruiken wij verschillende methoden zoals Schatkist, Met sprongen vooruit, spreekbeeld en kanjertraining.

Na de kring gaan de kinderen werken met het planbord. Dan mogen ze uitvoeren wat zij gekozen hebben. Vervolgens gaan wij met de kinderen eten en drinken. Aansluitend gaan we buitenspelen. Aan het eind van de ochtend hebben wij nog een tweede kring waarbij we verder gaan met de methoden. Daarna lunchen we samen in de klas. Vervolgens volgt er weer speel- en werkles. 

Op de woensdag en vrijdag gymmen wij met de kinderen in de kleutergymzaal. 

Op de dinsdagmiddag hebben we activiteitenplein waar we groep doorbrekend met groep 1, 2 en 3 roulerend binnen verschillende thema’s werken. We bieden diverse activiteiten aan, zoals muziek, dans, drama, techniek, natuur.

 

Wist u dat?

* Wij een leerplein hebben dat om de 6 tot 8 weken wisselt van thema,

* Wij elke week een letter van de week hebben en we leuke materialen mee mogen  nemen met die betreffende letter,

* Wij werken met een aantal Ipads in de klas,

* Wij werken met de methode Schatkist http://www.zwijsen.nl/lesmethoden/schatkist

* Wij doelgericht werken n.a.v. de SLO doelen voor het basisonderwijs