Groep 8

In groep acht wordt de aandacht vooral gelegd op samenwerken en op eigen niveau werken. De focus ligt op de vakken rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden, omdat dat de vakken zijn die getoetst worden bij de eindtoets. De eindtoets waar wij voor kiezen is de IEP. Het voordeel van deze eindtoets is dat hij makkelijk begint en dan steeds iets lastiger wordt. Hierdoor krijg je niet dat kinderen al bij vraag 1 vastlopen. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat de kinderen deze toets veel fijner vinden dan de cito eindtoets. Dit komt ook doordat hij in kleur is, de teksten zijn korter en de vraagstelling is duidelijk.

Naast deze onderwerpen wordt er ook gewerkt aan verkeer. Aan het einde van het jaar krijgen de kinderen hier een toets over. Wanneer ze theorie en praktijk behalen, volgt er een certificaat. Naast verkeer komt ook het vak Engels voorbij. Ik vind dit een prachtig vak, vooral voor kinderen die meer uitdaging willen. Aangezien dit niet op de eindtoets voorbij komt wordt hier wel minder aan gewerkt. Er is ook ruimte voor creatieve vakken zoals beeldende vorming, muziek en drama. Muziek en drama is ook vooral aan het einde van het jaar tijdens de musical. Beeldende vorming komt al eerder aan bod.

In groep acht wordt er dus veel van de kinderen verwacht. De lat ligt hoog, ze werken hard en gelukkig is er tussendoor ook nog ruimte voor iets leuks. Het belooft een mooi jaar te worden.

Meester Jasper

Wilt u meer informatie? Kijk dan in de informatiefolder van groep 8.

Zoeken

Facebook