Groep 8

Groep 8 is een spannend jaar voor de leerlingen, met niet alleen de belangrijke eindtoets, maar ook een musical en natuurlijk het uitzoeken van een middelbare school. Het begin van het jaar zal er vooral veel stof herhaald worden, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen bij de eindtoets. We werken met de volgende methodes in groep 8:

– Wereld in getallen voor rekenen

– STAAL voor spelling en taal- Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen

– Real English voor Engels

– Ajodakt voor studievaardigheden

– Pennenstreken voor het schrijven in blokschrift

– Leskracht voor wereldoriëntatie.

– Kanjertraining voor SEO.

Natuurlijk blijft er genoeg ruimte over voor drama, crea en muziek. Na de eindtoets zal het oefenen voor de musical gaan beginnen. Dan zal de hele groep gaan stralen op het podium.

We werken in de klas met omgangsregels. Hierin staan afspraken die de klas samen met Juf Annie hebben gemaakt om er een gezellig jaar van te maken. En dit gaat vast en zeker lukken!

Zoeken

Facebook