Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8,

In groep 8 werken we met verschillende methodes:

– Wereld in getallen voor rekenen

– STAAL voor spelling en taal

– Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen

– Holmwoods voor Engels

– Blits voor studievaardigheden

– Pennenstreken voor het schrijven in blokschrift

– Leskracht voor wereldoriëntatie

– Kanjertraining voor SEO

In groep 8 werken we met een doelenbord in de klas. Hierop staan doelen die we samen met de klas willen behalen. Deze doelen kunnen gaan over afspraken in de school/klas, maar het kan ook bijvoorbeeld een rekendoel zijn. Ook werken we met individuele doelen voor de leerlingen. Dit kan zijn om in een bepaald vak beter te worden of juist om extra uitgedaagd te worden. In overleg met de juf kiezen de leerlingen een doel die bij hun past. Hieraan werken ze bij zelfstandig werktijd. Elke vrijdag krijgen de leerlingen huiswerk mee om extra te oefenen. Natuurlijk blijft er ook genoeg ruimte over voor drama, crea en muziek

Voor groep 8 is het jaar extra spannend, met niet alleen de eindtoets, maar ook een musical en natuurlijk het uitzoeken van een middelbare school. Aan het begin van het jaar gaan we op kamp. We doen dit aan het begin van het jaar, omdat het goed is voor de groepsvorming.

We werken in de klas met omgangsregels die gemaakt zijn aan de hand van de Kanjertraining. Hierin staan afspraken die de klas samen met Juf Annie hebben gemaakt om er een gezellig jaar van te maken. En dit gaat vast en zeker lukken!