Groep 6/7

Welkom op de pagina van groep 6/7!

In groep 6/7 wordt er hard gewerkt. Alleen of samen, op de iPad of in de werkboeken, in de klas of op het leerplein en met of zonder meester. Elke week starten we met een nieuwe weektaak met daarop het werk en al het nieuws wat ons deze week te wachten staat. Naast de nieuwe weektaak, heeft iedereen ook een taakje in de klas. In plaats van een traditionele klassendienst heeft iedereen een eigen taakje waar hij of zij de rest van de week op let zoals: uitdelen van de schriften, stoelen op de tafels zetten, kopjes wegbrengen of de ramen open en dicht doen. Ook wisselen we onze verhalen over het weekend aan elkaar uit. Als laatste krijgt iedereen een nieuwe plek in de klas. Zo leren we elkaar steeds beter kennen, hoe we met elkaar om moeten gaan en leren we met iedereen samenwerken.

In groep 6/7 werken we steeds meer met de iPads. Voor rekenen en spelling hebben we ons werkboek ook helemaal digitaal op de iPad. Verder werken we veel op Squla, dagelijks rekenen en Gynzy op de iPad. Hierop kunnen de kinderen zelfstandig of samen oefenen aan de vakken die zij leuk vinden of nog extra moeten oefenen. Ook krijgen ze meteen feedback en kunnen ze bijhouden hoe zij groeien.

Verder werken we ook met verschillende projecten voor taal, wereldoriëntatie en handvaardigheid.Taal staat altijd in het teken van één onderwerp zoals: strips of familie. In de laatste week voor de toets maken de kinderen dan een eindproduct zoals: een verhaal, strip of presentatie, om het blok af te sluiten.Bij wereldoriëntatie werken we een 7 of 8 weken met een bepaald onderwerp. Hierbij maken de kinderen verschillende opdrachten om kennis op te doen over het onderwerp en werken daarna ook samen of alleen naar een eindproduct toe zoals een presentatie, poster of werkstuk, om te laten zien wat ze geleerd hebben. Handvaardigheid sluit aan op de thema’s bij taal of wereld oriëntatie om het werk betekenisvol te maken. Benieuwd wat uw kind(eren) gemaakt hebben? Elke laatste woensdag van de maand is de klas open voor ouders van 12:30-13:00 om een kijkje te nemen voor ouders. Dan krijgt u meteen een indruk van waar wij mee bezig zijn.

Zoeken

Facebook