Groep 3

Welkom in groep 3. Hier werken 2 juffen: juf Bettine op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en juf Hanna op de woensdag.

Wij vinden het erg belangrijk dat we ons veilig voelen op school en dat we elkaar kunnen vertrouwen en daarom werken we met Kanjertraining. Kanjertraining gaat namelijk over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas zodat de kinderen goed kunnen leren. 

De kinderen leren nieuwe letters. Dat doen wij via de methode Veilig Leren Lezen. https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen

De kinderen leren rekenen. Dat doen we via de methode Wereld in getallen. https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm

 

Wist u dat:

* we op maandag gym hebben van wel 3 gymmeesters?

* we een activiteitenplein hebben op dinsdagmiddag samen met groep 1, 2 en 3?

* we blokletters leren schrijven?

* we van 12.00 tot 12.30 uur nog lekker samen buiten spelen, met groep 1 en 2 op het kleuterplein?

* de juffen regelmatig een parro-berichtje sturen met leuke foto’s of tekst waarin we hard aan het werk zijn of iets speciaals aan het doen zijn?