Onze school

Basisschool De Sterappel is een moderne school, waar we samen werken en leren op een coöperatieve manier, waarbij we onder andere gebruik maken van tablets en touchscreens. Op De Sterappel kunt u gebruik maken van voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang, allemaal gehuisvest in één mooi gebouw. We werken met leerpleinen voor de groepen 1,2 en 3 en voor de groepen 4 t/m 8, zodat onze leerlingen nog meer onderwijs op maat aangeboden krijgen en op een eigen niveau lesstof kunnen verwerken.

Op de Sterappel is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De Sterappel leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De Sterappel heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

 

Wilt u een kijkje nemen op onze school?
Belt u dan om een afspraak te maken.

Het adres van de school is:
Openbare school voor Basisonderwijs ‘De Sterappel’
Schoolstraat 2
4033 GK Lienden
t 0344 604022
e-mail info.desterappel@basisburen.nl
website http://www.obsdesterappel.nl

Zoeken

Facebook